Internetbehandling

Internetbehandling

Pilottestning af ludomanibehandling over internettet.

I forbindelse med at Forskningsklinikken for Ludomani i starten af 2018 har igangsat udviklingen af et internetbaseret behandlingsprogram finansieret af Sundheds og Ældreministeriet tilbyder klinikken nu i begrænset omfang behandling over internettet til patienter der bor langt fra behandlingsinstitutioner og patienter med særlige behov.

Der vil i resten af 2018 være tale om forsøgsvis behandling/pilottests for at understøtte den igangværende programudvikling. Der vil derfor være brug for patientfeedback undervejs i behandlingen. Internetbehandlingen kan foregå på flere måder. Her kan være tale om live-sessioner via skærm med en psykolog, men der kan også være tale om selvhjulpen afprøvning af nyudviklede behandlingsmoduler i vores program.

Etik og sikkerhed: Pilottestningen foregår på it-platforme der er sikre og godkendte til it-baseret behandling. De psykologer der foretager behandling vil desuden have sparringsmuligheder med eksperter på området og mulighed for supervision med specialist i psykoterapi under tavshedspligt.

Kontakt os på 7846 1698

  • Ring til os og hør nærmere
  • Gratis behandling af erfarne psykologer
  • Kort ventetid