Pårørende

Pårørende ved ludomani

Det kan være vanskeligt at være pårørende til en person med ludomani.

Problemer med familierelationer såsom tillidsbrud, løgne eller fortielser om omfanget af spil er en del af ludomani. Mange pårørende har sådanne oplevelser, som det kan være svært at rumme og tilgive.

Det kan også være svært at vide, hvordan du bedst kan hjælpe og hvordan du skal forholde dig til spørgsmål om spil, gæld og andre problemstillinger.

Klinikkens tilbud til pårørende

Har du spørgsmål til, hvordan du kan forholde dig til aktuelle problemstillinger, eller har du en pårørende der er i tvivl om behandlingsbehov, er du velkommen til at ringe til os. Ved behov tilbydes der konsultation hos psykolog. Tilbuddet er gratis.

Kontakt os på 7846 1698

  • Ring til os og hør nærmere
  • Gratis tilbud til pårørende
  • Kort ventetid