Behandlingseffekt 2019

Nedenfor ses grafer der viser effekten af behandlingen hos Forskningsklinikken for Ludomani målt på klienter, der har afsluttet behandling i 2018 og 2019 eller er under opfølgning ved udgangen af 2019.

Der er datapunkter ved behandlingsopstart, behandlingsafslutning og efter 3, 6, 9 og 12 måneders opfølgning.

De ovenstående grafer viser gennemsnitlig score på:

  • South Oaks gambling Screen (SOGS) (hvor en score på 5 eller derover indikerer ludomani)
  • gennemsnitligt ugentligt tidsforbrug på spilaktivitet (i timer)
  • gennemsnitlig følelses af kontrol over spiladfærd (i procent)
  • gennemsnitlig følelse af trang (i procent)

Alle effekter i målene for SOGS, spillekontrol og trang er højsignifikante (p<0,000) og effekterne i mål for spilletrang er signifikante (p<0,05). Som det fremgår, af grafen for SOGS har den gennemsnitlige klient ikke ludomani efter behandlingen.

Vi er desuden stolte over, at effekterne vedligeholdes under den et-årige behandlingsopfølgning.

Grafen for tidsforbrug har givet anledning til en nærmere analyse. Vi kan her se, at langt de fleste klienter, der gennemfører behandlingen, slet ikke bruger tid på spilleaktivitet (tid=0). Grafen er dog farvet af, at nogle få klienter, der var spillefri i ugen op til deres behandlingsopstart, desværre har haft en meget høj spilleaktivitet ved behandlingsafslutning og under opfølgning.

Bemærk: At gå i behandling hos Forskningsklinikken for Ludomani er ikke en garanti for et godt udbytte. Et godt udbytte kræver altid, at man engagerer sig i behandlingen og arbejder med de behandlingsmæssige fokuspunkter imellem behandlingssessionerne. På den måde er ovenstående effekter også resultat af klienternes engagement og hårde arbejde med sig selv under behandlingen.