Beregning af de samfundsøkonomiske omkostninger ved ludomani

Forskningsklinikken for Ludomani har fået midler af Sundhedsministeriet til et forskningsprojekt, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med ludomani beregnes via data i offentlige registre. Projektet er et samarbejde mellem CONNECT (Center for Kliniske og Genomiske Data, Aarhus Universitetshospital) og Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi (Syddansk Universitet). Studiet udføres hos CONNECT med postdoc Søren Viborg Vestergaard (mail sovi@clin.au.dk) som kontaktperson.

En rapport om projektet er afleveret til Sundhedsministeriet.
Rapporten vil blive offentliggjort 31.08.2022.