Effekten af en e-sportsintervention til patienter i retspsykiatrien

Kan e-sport bidrage til rehabilitering af patienter i retspsykiatrien? Måske – meget tyder i hvert fald på, at organiseret e-sport kan mindske kedsomhed og bidrage til sociale færdigheder og samarbejdsevner hos psykiatriske patienter. En forskergruppe forankret ved Aarhus Universitetshospital vil i et treårigt forskningsprojekt afprøve effekten af en e-sportsintervention til patienter på retspsykiatriske afdelinger i hele Danmark. Forskningsklinikken for Ludomani er med i projektet for at sikre, at potentielle bivirkninger af e-sportsinterventionen ikke overses. Forskningsmedarbejder, cand.psych. Anna Westh Stenbro afholder i den forbindelse tre undervisningsdage for læger i retspsykiatrien, hvor hun vil undervise i diagnosticering af gaming disorder og ludomani.