Udvikling af skala til måling af patientadhærens i internetbehandling

Internetbaseret behandling til ludomani er blevet mere og mere udbredt. For endeligt at kunne afgøre om internetbaseret ludomanibehandling fungerer lige så godt som face to face-behandling, er det vigtigt, at forskerne kan måle, hvor meget af behandlingen patienterne rent faktisk modtager. Ved ”almindelig” face to face-behandling er det relativt simpelt: Er patienten mødt på til behandlingen eller ej? I internetbaseret behandling er det dog sværere at vurdere, om patienten har ”været til stede” og deltager aktivt i behandlingen eller ej, og forskningen har indtil videre ikke specielt gode redskaber til rådighed. Derfor er vores forskningsmedarbejder, cand.psych. Anna Westh Stenbro, i samarbejde med ph.d.-studerende ved SDU, Robert Ahm, i gang med at udvikle en skala til vurdering af såkaldt ”patientadhærens” i internetbehandling. Skalaen, som kommer til at hedde GOPI-PAS, skal forventeligt valideres i Danmark i 2023.