Forskningsprojekt vedrørende kortvarigt supplerende medicinsk behandling af specielle undergrupper af personer med ludomani

Til september 2018 vil vi starte et nyt forskningsprojekt.

Projektet er et samarbejde imellem:

  • Center for Ludomani
  • Nuklearmedicinsk afdeling & PET-Centret (AUH)
  • Center for Integrativ Neurovidenskab (CFIN/AU)
  • Forskningsklinikken for Ludomani (AUH)

Målet med projektet er at undersøge, om særligt sårbare undergrupper af personer med ludomani kan have gavn korte perioder med målrettet medicinsk behandling sideløbende med, at de modtager evidensbaseret kognitiv terapi.

Kontaktperson:
Forskningslæge, lektor Arne Møller, PET/CFIN
E-mail: arne@cfin.au.dk
Tlf. 4029 3045