Forskningsprojekt vedrørende supplerende computerbaseret behandling af unge personer med ludomani

Forventet projektstart:
Marts 2019

Projektet:
Målet med projektet er at undersøge, om unge personer med ludomani kan have gavn af computer/musikbaseret behandling sideløbende med, at de modtager evidensbaseret kognitiv terapi.

Kontaktperson:
Klinisk psykolog, ph.d. Maria Celeste Fasano, Psykologisk Institut
E-mail: mariacelestefasano@psyk.au.dk

Projektudviklingsgruppen:
Maria Celeste Fasano, klinisk psykolog, ph.d.
Arne Møller, forskningslæge og lektor, NUK/PET & CFIN

Projektet er et samarbejde imellem:

  • Center for Ludomani
  • Forskningsklinikken for Ludomani (AUH)
  • Center for Music in the Brain (AU) Nuklearmedicinsk afdeling & PET-Centret (AUH)
  • Center for Integrativ Neurovidenskab (CFIN/AU)