Ludomanibehandling i eget hjem | Udvikling af internetbaseret behandling rettet mod ludomani

Forskningsklinikken har fået midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til at udvikle et internetbaseret behandlingsprogram rettet mod ludomani.

Udviklingsarbejdet foregår bl.a. i samarbejde med seniorforsker Lisbeth Frostholm og IT-specialist Nicolaj Knudsen fra Funktionelle Lidelser, der er internationalt førende inden for området.

Kontaktperson:
Psykolog Stine Moldt
Forskningsklinikken for Ludomani
E-mail: stine.moldt@rm.dk
Tlf. 5173 7287