Samarbejdspartnere

Forskningsklinikken for Ludomani samarbejder med Mindway AI om flere forsknings- og udviklingsprojekter indenfor området tidlig detektion og intervention overfor problematisk spilleadfærd på internettet. Forskningsklinikken for Ludomani leverer bl.a. ekspertvurderinger af onlinespillemønstre til Mindway AI's spilleskanner. Mindway AI er førende indenfor udvikling af software baseret på kunstig intelligens til detektion af uhensigtsmæssig spilleadfærd på internettet.

Link: Minday AI

 

Center for Integrativ Neurovidenskab på Aarhus Universitetshospital indgår sammen med Forskningsklinikken for Ludomani, Center for Ludomani og Nuclearmedicinsk Afdeling & PET-Centeret i et større samarbejde om flere forskningsprojekter.

Link: http://cfin.au.dk

 

Den Sociale Retshjælp's Fond har fået midler af Sundheds- og Ældreministeriet til at udføre dybdegående gældsrådgivning for op til 15 personer med ludomani, der går i behandling hos Forskningklinikken for Ludomani.

Link: https://www.socialeretshjaelp.dk

 

GotFat Productions producerer videomateriale til vores internetbehandlingsplatform og har lavet vores præsentationsvideo til Spillemyndighedens hjemmeside www.stopspillet.dk.

Link: https://gotfat.dk/

 

Mindwork er et større privat psykologhus i København. Forskningsklinikken administrerer dataindsamling og effektopgørelser af den ludomanibehandling der bliver afviklet hos Mindwork. Herudover har vi jævnlige drøftelser om ludomaniområdet.

Link: https://mwklinik.dk/