Supervision

Tilbud om supervision til sundhedsfagligt/pædagogisk personale.

Gratis supervision målrettet sundhedsfagligt/pædagogisk personale, der arbejder med særligt sårbare borgere med ludomani.

Det gratis tilbud er baseret på korte forløb på op til 4 sessioner af en times varighed.

Forløbene kan afvikles ved fremmøde i klinikken, men det er også muligt at få rådgivning via sikkert møderum på nettet eller via telefon, hvis man bor langt væk.

Ønskes supervision med henblik på autorisationsforløb, specialistuddannelse eller andet, eller ønskes supervisionsforløb, der strækker sig ud over den ovenstående ramme, kan klinikken kontaktes med henblik på at aftale en takst.