Nyheder

02-02-2024

Indslag om gaming og gambling i Aftenshowet

I aftes deltog klinikleder Thomas Marcussen i Aftenshowet på DR1. Indslaget handlede om unge og gambling og med i studiet var Marcus Mikkelsen, der er med i Skatteministeriets Ungespilspanel og selv har haft ludomani. Der blev både talt om gråzonen imellem gaming og gambling, ungdomskultur og Ungespilspanelets 16 forslag til regulering af spillemarkedet. Indslaget kan ses her: https://www.dr.dk/drtv/se/aftenshowet_-20_aarige-marcus-mikkelsen-blev-opslugt-af-spil-og-endte-med-gaeld_434346 (33:04)

01-12-2023

Forskningsprojekt med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Forskningsklinikken for Ludomani har i dag fået tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på støtte på i alt 1.440.000 kr. til forskningprojektet ” Prævalensundersøgelse af spilleafhængighed i retspsykiatrien”. Projektet skal udføres i samarbejde med Centre for Forensic Psychiatric Research and Development (Aarhus Universitetshospital), Retspsykiatrien i Region Midt og Region Hovedstaden, professor Søren Ginnerup Christiansen (Aalborg Universitet) og professor Lisbeth Frostholm (Aarhus Universitetshospital).

23-11-2023

Videooptagelse til nyt projekt

I dag har Forskningsklinikken for Ludomani haft besøg af GotFat Productions. Psykolog Kirstine Krogh Sørensen er blevet filmet det meste af dagen, hvor formålet har været at formidle viden om problematisk spilleadfærd til en målgruppe af risikospillere, hvor problemerne endnu ikke har udviklet sig til ludomani. Videoerne skal bidrage med indhold til et spændende webbaseret projekkt, som vil blive offentliggjort i det nye år.

01-11-2023

Forskningsprojekt med støtte fra Dansk LudomaniKomité

Forskningklinikken for Ludomani har i dag fået støtte fra Dansk LudomaniKomité på 2.400.000 kr. til ph.d.-projektet ”Internet-based treatment compared to face-to-face cognitive behavioral therapy for patients with Gambling Disorder – a randomized controlled trial of treatment effects”, som skal udføres i samarbejde med Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital og professor David Hodgins fra University of Calgary. Stort tillykke til vores dygtige forsker Anna Westh Stenbro med ph.d.en.

07-09-2023

Udgivelse af videnskabelig artikel

Forskningsklinikken for Ludomani har i dag fået udgivet en videnskabelig artikel i samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitet og Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk Universitet.

Det drejer sig om artiklen Comorbidity, Criminality, and Costs of Patients Treated for Gambling Disorder in Denmark. Der er tale om et registerstudie baseret på klientdata fra alle behandlingsinstitutioner i Danmark, og studiets hovedfund er en stærk sammenhæng mellem ludomani og andre psykiske lidelser.

23-08-2023

Faglig tur til København og Malmø

Forskningklinikken for Ludomani har de sidste par dage været på faglig tur i København og Malmø.

I går besøgte vi spilleselskabet Kindred Group i København. Her fik vi oplæg om marketing og ansvarlighed set med spillebranchens briller, og vi havde en rigtig god dialog.

I dag har vi besøgt Vuxenpsykiatrimottagning spelberoende Malmö (gamingklinik), hvor det er blevet til gode faglige drøftelser med ligesindede kolleger om problematikker relateret til computerspil.

Mange tak til Kindred Group og gamingklinikken Maria for gode indspark og godt værtsskab.

15-07-2023

Publicering af artikel

Forskningsklinikken for ludomani har i denne uge fået publiceret artiklen Psycological intervention for gambling disorder: A systematic review and meta-analysis i samarbejde med professor Bobby Zachariae og Funktionelle Lidelser på Aarhus universitetshospital. Der er tale om den formentligt største opsamling på forskning i ludomanibehandling til dato.

16-06-2023

Folkemødet på Bornholm

Klinikleder Thomas Marcussen, psykolog Johan Tapio Vindum Eklund og forsker Anna Westh Stenbro deltog var i dag inviteret til at deltage i flere events på Folkemødet på Bornholm. Højdepunktet på dagen var Anna Westh Stenbros deltagelse i en paneldebat med b.la. skatteminister Jeppe Bruus om udfordringer og løsninger på ludomaniområdet. Debatten, som fandt sted på Forskningsskibet Aurora, var arrangeret af Aarhus Universitet i samarbejde med Dansk LudomaniKomité. De øvrige deltagere var aktivist og spillereklamemodstander Marcus Mossalski og landechef i Kindred Group Kim Olesen. Debatten var intens, der var fyldt med et meget deltagende publikum både på Aurora og på kajen.

12-06-2023

Kronik i fagbladet Gymnasieskolen

Klinikleder Thomas Marcussen har i dag en kronik i fagbladet Gymnasieskolen om pengespil iblandt unge i gymnasiet. Baggrunden er en stor stigning i antallet af unge mellem 12 og 17 år, der har forskellige grader af problemer med pengespil.

Artiklen kan læses her.

09-03-2023

Interview i Go' morgen Danmark

I forbindelse med at 23 af de største danske sportsstjerner har sagsøgt bookmakeren Bet365 i en sag om markedsføring og ulovlig brug af imagerettigheder, er der igen skabt stor fokus på reklamer for pengespil. I den forbindelse gæstede klinikleder Thomas Marcussen Go' morgen Danmark for at fortælle om sammenhængen mellem reklamer og risikabel spilledafærd. Du kan se indslaget her.

13-01-2023

Spillemyndighedens branchedag

I tirsdags deltog en delegation af psykologer fra Forskningsklinikken for Ludomani i Spillemyndighedens branchedag. Temaet var det liberaliserede spillemarkeds tiårs fødselsdag, hvor der var oplæg både med tilbageblik og kik ind i krystalkuglen.

Klinikleder Thomas Marcussen deltog i en ”fire place discussion” om liberaliseringen med Kate Jacquerot (juridisk direktør hos Danske Spil), Morten Rønde (direktør for Spillebranchen) og Jan Madsen (kontorchef hos Spillemyndigheden), hvor forskellige perspektiver blev drøftet. Det var en spændende dag med meget varierede indslag og en lejlighed til at hilse på alle de mennesker, der har berøring med spilleområdet.

20-12-2022

Dokumentar om skinbetting

TV 2 Østjylland har lavet en kort dokumentar om skinbetting, som er spil med virtuelle genstande fra computerspil. Klinikleder Thomas Marcussen bliver interviewet sammen med flere andre eksperter.

Dokumentaren kan findes her.

29-11-2022

Spil for Livet offentliggjort

I dag er en større ludomaniforebyggelsesindsats rettet mod udskolingen og videregående uddannelser blevet offentliggjort.

Projektet består af en kort fiktionsfilm med tilhørende digital informationsplatform og undervisningsmateriale, som understøttes af over 50 fremvisninger og oplæg på uddannelsesinstitutioner i hele landet. Det hele er blevet til i samarbejde mellem producer Jesper Jarl Becker, filminstruktør Lars Kristian Mikkelsen og Forskningsklinikken for Ludomani.

Du kan se en kort teaser fra filmen her, eller du kan se hele filmen og informationsplatformen på www.spilforlivet.dk.

Mange tak til følgende fonde og spilleselskaber for deres støtte til projektet:
Undervisningmateriale og oplægturnéen "Dialogrejsen": A.P. Møller Fonden og Ole Kirk's Fond
Den digitale platform: TrygFonden
Filmen: Danske Spil og Kindred Group plc

06-09-2022

Interview om forskningsresultater i Go' morgen Danmark

I forbindelse med offentliggørelsen af en forskningsrapport med tre forskningsprojekter for Sundhedsministeriet har klinikleder, cand.psych.aut. Thomas Marcussen været i Go' morgen Danmark på TV 2 (torsdag 01.09.2022) for at tale om, hvorfor ludomani ofte går hånd i hånd med andre psykiske lidelser. I det ene forskningsprojekt har Forskningsklinikken for Ludomani i samarbejde med Økonomisk Institut (SDU), Epidemiologisk Afdeling (SDU) og Center for kliniske og genomiske data (AUH/AU) nemlig fundet en stærk sammenhæng mellem ludomani og andre psykiske lidelser ved at kigge på sundhedsdata i de offentlige registre. Indslaget kan ses her.

31-08-2022

Offentliggørelse af forskningsrapport med tre forskningsprojekter

I efteråret 2017 sikrede et bredt flertal af Folketingets partier med "Aftale om indsatsen for bekæmpelse af ludomani", at der hvert 5. år fra 2020 og frem blev afsat 2 mio. kr. til Sundhedsministeriet til forskning i ludomani. Dette med henblik på at sikre, at indsatsen i behandling og forebyggelse af ludomani fortsat er baseret på evidens. Forskningsklinikken for Ludomani har på den baggrund med støtte fra Sundhedsministeriet gennemført følgende tre forskningsprojekter, som beskrives i rapporten:

   1.  Systematisk litteraturgennemgang samt metaanalyse af behandlingseffekt
   2.  Pilottestning af internetbehandlingen "SpilleFri"
   3.  Registerstudie af samfundsomkostninger ved ludomani

Læs rapporten "Behandling og forebyggelse af ludomani".

29-08-2022

Forskningsartikel publiceret i dag

Forskningsklinikken for Ludomani har i dag fået publiceret en forskningsartikel om effekten af forebyggelsestiltag hos spilleindustrien overfor kunder, der spiller pengespil på onlineplatforme. Ikke overraskende er en af konklusionerne, at vi mangler mere viden. Dette har Anders Dehn fra Tipsbladet skrevet en fin artikel om i dagens onlineudgave.

Læs forskningsartiklen "Preventive Interventions and Harm Reduction in Online and Electronic Gambling: A Systematic Review".

Tak til Anne Fiskaali, cand.psych., ph.d. (hovedforfatter), Anna Stenbro, cand.psych., forskningsmedarbejder (medforfatter), Thomas Marcussen, klinikleder, cand.psych.aut. (medforfatter) og Mette Trøllund Rask, cand.scient.san., ph.d. (metodevejleder/seniorvejleder) for et rigtig godt stykke arbejde.

20-05-2022

Faglig dag i Aalborg

Viden om pengespil er vigtigt, når man arbejder med ludomanibehandling. Derfor besøgte Forskningsklinikken for Ludomani i dag spillevirksomheden CEGO A/S i Aalborg, der bl.a. ejer SpilNu og Racing Arena Aalborg. Hos CEGO fik vi både præsentationer fra spilleudviklere, marketingsmedarbejdere og medarbejdere, der arbejder med ansvarligt spil, og hos Racing Arena Aalborg blev vi introduceret til spil på heste, hvilket vi også afprøvede i praksis. Det var en utroligt spændende og lærerig dag, hvor vi mødte to vidt forskellige virksomheder, der arbejder med pengespil.

17-05-2022

Besøg hos Stén Knuth på Christiansborg

Klinikleder Thomas Marcussen var i dag på besøg hos Stén Knuth, folketingsmedlem og idrætsordfører for Venstre. På mødet var gambling i computerspil i fokus, fordi Stén Knuth ønsker at lave en national e-sportsstrategi, og det blev en rigtig spændende snak. Forskningsklinikken for Ludomani finder det vigtigt, at man i en national strategi forholder sig til, at børn og unge møder gambling i computerspil og oplever et stort kommercielt tryk med gamblingreklamer omkring computerspil, så vi sikrer, at computerspil ikke leder til pengespilsproblemer på sigt.

16-05-2022

JP har været på besøg

Journalist Kenneth Thygesen fra Jyllands-Posten har været på besøg i klinikken for at interviewe klinikleder Thomas Marcussen. Det er der kommet en flot artikel ud af i dagens avis, hvor emnet er manglende viden om ludomani og manglende midler til forskning. Artiklen kan læses her.

02-05-2022

Workshop med fokus på internetbehandling

I dag afholder Forskningsklinikken for Ludomani sin anden workshop om internetbehandling. Internetbehandling af ludomani er blevet mere og mere udbredt på grund af corona, og fordi mange danskere har lang afstand til det nærmeste behandlingssted. Derfor er det vigtigt at forske i internetbehandling og opkvalificere behandlerne fagligt til denne relativt nye behandlingsform. Fokus i dag er skriftlig kommunikation i behandlingen.

09-03-2022

I dag deltog psykolog Johan Tapio Vindum Eklund fra Forskningsklinikken for Ludomani i Kræs på Radio4. Udsendelsen handlede om, hvordan børn og unge kan stifte bekendtskab med gambling igennem computerspil, f.eks. via køb af skins og lootboxes. Du kan høre interviewet her.

25-01-2022

Ny god podcast om ludomani

I dag er der premiere på podcasten "Min søn har en djævel" på Heartbeats.dk, hvor Forskningsklinikken for Ludomani deltager med ekspertbidrag. I podcasten kommer man helt tæt på journalist og far Thomas Stokholm, der prøver at forstå sin søns kamp mod ludomani. Fortællingen tager afsæt i samtaler mellem Thomas og hans søn Bastian, og den giver et unikt indblik i, hvordan det er at være ludoman, og hvordan det påvirker ens relationer. Podcasten er meget anbefalelsesværdig, og man kan lytte til den her.

11-11-2021

Fyraftensmøde om gaming disorder

Forskningsmedarbejder Anna Westh Stenbro har i dag holdt fyraftensmøde om gaming disorder i Børne- og Familiepsykologisk Selskab under Dansk Psykologforening. På fyraftensmødet præsenterede Anna den nyeste forskning på området og fortalte om Forskningsklinikken for Ludomanis planer for at udvikle et behandlingstilbud til personer med computerspilsproblemer. De fremmødte var erfarne børne- og familiepsykologer, som bidrog med deres kliniske viden og deltog aktivt i en god debat om computerspil blandt børn og unge.    

01-07-2021

Tre forskningsprojekter med støtte fra Sundhedsministeriet

Forskningsklinikken for Ludomani starter i dag hele tre forskningsprojekter med støtte fra Sundhedsministeriet.

Vi skal:

  1. Beregne de samfundsøkonomiske omkostninger ved ludomani via et registerstudie i samarbejde med Center for Kliniske og Genomiske Data (Region Midt) og Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi (SDU)
  2. Vurdere effekten af forskellige behandlingsformer overfor ludomani via et systematisk litteraturreview
  3. Undersøge anvendeligheden af klinikkens egen internetbehandlingsplatform SpilleFri med henblik på den videre udvikling af internetbehandling af ludomani Danmark. Dette i samarbejde med Funktionelle Lidelser (AUH)

Vi glæder os til at komme i gang og til at tilvejebringe vigtig evidensbaseret viden til ludomaniområdet. 

20-04-2021

ICD-11

Forskningsklinikken for Ludomani har haft besøg af Klaus Pedersen, specialpsykolog i psykiatri, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi, som bl.a. har været med i udviklingsarbejdet omkring WHO's nyopdaterede diagnosesystem ICD-11. Dagen gik med oplæg og diskussioner med vægt på udvikling af og baggrund for ICD-11, sygdomsbegrebet, differentialdiagnostik og kollegialt samvær. For at understøtte det sidste havde vi også besøg af en god ven af huset kokken Nicolai Madsen. Det blev en rigtigt spændende dag, hvor vi fik nørdet i bund med fokus på et af vores vigtigste arbejdsredskaber.

22-03-2021

Orientering på P1

Klinikleder Thomas Marcussen har i dag deltaget i programmet Orientering på P1. Fokus var, at den danske Spillemyndighed lige har vundet en retssag over 55 udenlandske spilleudbydere, der har målrettet deres marketing mod det danske marked. Du kan høre indslaget her.

11-02-2021

Besøg af to kamerahold

Torsdag 11. februar var endnu en spændende dag hos Forskningsklinikken for Ludomani. Vi havde nemlig både besøg af et kamerahold fra DRTV og et kamerahold fra vores gode samarbejdspartner GotFat Productions. DRTV skulle interviewe klinikleder Thomas Marcussen til et nyhedsindslag om aktiehandel og ludomani til TV Avisen, og GotFat Productions skulle hjælpe os med at producere videomateriale til internetbehandlingsplatformen SpilleFri. Vi ser meget frem til at se de endelige resultater.    

04-02-2021

Artikel i Månedsskrift for Almen Praksis

Vores forskningsmedarbejder Anna Stenbro har i dag fået publiceret en fin artikel i Månedsskrift for Almen Praksis. Artiklen, med titlen "Afhængig af computerspil", giver et fint overblik over den nye diagnose computerspilsafhængighed og den eksisterende viden om behandling heraf. Artiklen er målrettet praktiserende læger og er derfor praksisorienteret og nemt tilgængelig. Den kan derfor også være informativ for forældre, lærere og pædagoger. Artiklen kan købes her.

22-01-2021

Ph.d.-forsvar

I dag forsvarede vores nyansatte forsker Anne Fiskaali sin ph.d. indenfor e-sport på imponerende vis. Ph.d.en har titlen "Wellbeing or ill-being among esport students? Overview and discussion of central concepts, measurements and implications of empirical findings", og er blevet udarbejdet på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Anne er allerede i gang med at sætte sig ind i ludomaniområdet, og har igangsat sit første forskningsprojekt ved årsskiftet. Et stort tillykke til Anne fra alle ansatte hos Forskningsklinikken for Ludomani.

21-01-2021

Pilottestning af Gamalyze

Forskningsklinikken for Ludomani tester i samarbejde med Mindway AI den avancerede selvtest Gamalyze. Gamalyze tager udgangspunkt i Iowa Gambling Task og er designet som et simpelt spil, hvor spilleren skal træffe en række beslutninger. Resultatet af spillet giver bl.a. indsigt i spillerens evne til at tage fornuftige beslutninger under gambling. Samtidig kan Gamalyze give personlig feedback til spilleren med personrettede anbefalinger om, hvordan der spilles mest ansvarligt. Forskningsklinikken for Ludomani vil i første omgang indsamle erfaringer ved at bruge Gamalyze som dialogværktøj i behandlingen. Målet er at igangsætte et forskningsprojektet efter pilottestningen.    

15-01-2021

Udvikling af videomateriale til SpilleFri

Vi har i dag besøg af Thor Bank fra vores samarbejdspartner produktionsselskabet Gotfat Productions. Thor har workshop med klinikkens psykologer Stine Moldt og Marie Drengsgaard Jørgensen om udvikling af mere videomateriale til vores internetbehandlingsplatform SpilleFri. Som du kan på billedet, er der godt gang i den kreative proces.

Fra venstre mod højre: Thor Hampus Bank, Stine Moldt og Marie Drengsgaard Jørgensen

04-01-2021

Velkommen til to nye forskere

Vi har i dag budt velkommen til to nye forskningsmedarbejdere. Det drejer sig om psykologerne Anne Fiskaali og Anna Stenbro, der skal arbejde med forskellige forskningsprojekter indenfor ludomani og computerspilsafhængighed. På billedet kan man se, at de allerede er i arbejdstøjet til opstartsmøde på et forskningsprojekt sammen med forsker Mette Trøllund Rask og klinikleder Thomas Marcussen.

Fra venstre mod højre: Anne Fiskaali, Anna Stenbro, Mette Trøllund Rask og Thomas Marcussen

17-12-2020

Oplæg om den gode videobaserede samtale

Psykolog Marie Drengsgaard Jørgensen, Forskningsklinikken for Ludomani, har i dag sammen med psykolog, ph.d. Ditte Hoffmann Frydendal, Funktionelle Lidelser, holdt oplæg for ansatte ved Psykiatrien i Region Midt om den gode videobaserede samtale. Situationen med Covid-19 øger efterspørgslen på og behovet for internetbaserede psykologydelser, men det kan være en udfordring som fagperson at komme i gang, hvis man ikke er vant til formatet. Det kan derfor være hjælpsomt at læne sig op af andres erfaringer og høre om både udfordringer og succeser med videosamtaler samt hvordan man giver sig selv og sine kolleger de bedste forudsætninger for at komme i gang. Marie har fra Internetpsykiatrien i Region Syddanmark flere års erfaring med behandling af angst og depression over nettet og gør nu på Forskningsklinikken for Ludomani brug af denne erfaring i arbejdet med vores onlinebehandlingsprogram SpilleFri samt med videobaserede samtaler.

01-10-2020

Spille-id

Klinikleder Thomas Marcussen har i dag været i nyhederne på DR-TV, P1 morgen på DR-radio og Nyhederne på TV2 Østjylland i forbindelse med Danske Spils langering af et nyt digitalt spille-id. Se klippet fra TV2 Østjylland her: Nyhederne 1. oktober

15-09-2020

Velkommen til to nye psykologer

Vores team byder i dag velkommen til to nye psykologer. Det drejer sig om Mark Egeberg Gregersen og Marie Drengsgaard Jørgensen. Mark har flere års erfaring som klinisk psykolog fra privat praksis og alkoholbehandling, og Marie kommer fra Internetpsykiatrien i Region Syddanmark, hvor hun har været med til at udvikle nogle af de største internetbehandlingsprogrammer i Danmark. Vi er rigtigt glade for at få deres kompetencer ind i klinikken.

17-07-2020

Kronik i Altinget

Forskningsklinikken for Ludomani har i dag en kronik i Altinget.

22-06-2020

Temadag om internetbehandling

Forskningsklinikken for Ludomani har haft besøg af psykolog Ellen Stenderup, der er specialist og supervisor med speciale i internetbehandling. Anledningen er, at Forskningsklinikken for Ludomani i starten af året har igangsat internetbehandling via vores nyudviklede behandlingsplatform SpilleFri. Ellen Stenderup har undervist os i to dage, så vi bl.a. kan dygtiggøre os i kommunikationen med patienter via chat og få input til, hvordan vi kan arbejde med motivation og fastholdelse af patienterne, så flest muligt gennemfører og får den bedst mulige effekt.

18-06-2020

Besøg af lektor og forsker Rune Kristian Lundedal Nielsen

I dag havde Forskningsklinikken for Ludomani et fagligt arrangement om behandling af gamingafhængighed (afhængighed af at spille computerspil) og om gråzoner mellem gaming og gambling. I den forbindelse fik vi besøg af lektor og forsker Rune Kristian Lundedal Nielsen fra IT-Universitetet og specialestuderende Anna Stenbro fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Anna Stenbro holdt et kort oplæg om hendes speciale "Psykoterapi for computerspilsafhængighed - et systematisk review" og Rune Kristian Lundedal Nielsen holdt et længere oplæg om forskning i computerspil. Det var en spændende dag i uformelle rammer, hvor der også var plads til god faglig diskussion hen over bordet.

26-05-2020

Besøg af folketingsmedlem og skatteordfører Troels Ravn

I dag havde Forskningsklinikken for Ludomani besøg af Troels Ravn, der er folketingsmedlem og skatteordfører for Socialdemokratiet. Vi sørgede for, at han fik et grundigt indblik i ludomaniområdet. Først præsenterede psykolog Stine Moldt internetbehandlingsplatformen SpilleFri, som klinikken har færdigudviklet i starten af året. Herefter præsenterede forskningsansvarlig læge Arne Møller og læge/forsker Per Mikkelsen idéen bag et større forskningsprojekt om kombinationsbehandling af ludomani med både medicin og samtaleterapi. Til sidst blev det til gode drøftelser om ludomanibehandling med klinikleder Thomas Marcussen.

11-05-2020

Besøg af folketingsmedlem Camilla Fabricius

I dag havde Forskningsklinikken for Ludomani besøg af Camilla Fabricius, der er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og næstformand for Sundheds- og Ældreudvalget på Christiansborg. Besøget blev brugt på en præsentation af vores internetbehandlingsplatform SpilleFri ved psykolog Stine Moldt og en snak om ludomaniområdet generelt med klinikleder Thomas Marcussen. Nogle af nedslagspunkterne var her den høje grad af komorbiditet (flere sygdomme/lidelser på samme tid) hos borgere med ludomani og ludomaniforskningens kår i Danmark.    

01-05-2020

Ny psykolog i Forskningsklinikken for Ludomani

Forskningsklinikken for Ludomani bød i dag velkommen til cand.psych.aut. Johan Tapio Vindum Eklund, der træder ind i vores stab af erfarne psykologer. Johan har i forvejen mange års erfaring med behandling af både ludomani og gamingafhængighed og er en af landets førende eksperter i gamingafhængighed. Vi glæder os til at lære Johan op i vores behandlingsmodel, og vi ser også frem til også at lære nyt fra ham, især om krydsfeltet mellem gaming og gambling.    

20-04-2020

Forskningsklinikken for Ludomani holder nu åbent som normalt

Sundhedsvæsenet genåbner nu efter coronanedlukning, og det gælder også Forskningsklinikken for Ludomani.

Fra den 20. april vil det derfor igen være muligt at få behandling ved fysisk fremmøde i klinikken. Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer med stor omhu, således at behandlingen foregår i rum med god plads og ventilation og med ekstra fokus på hygiejne. Vi forventer også, at du (patient, pårørende eller fagperson) tager de nødvendige hensyn ved at tage ansvar for håndvask/afspritning, når du møder op i klinikken, og ved at være opmærksom på eventuelle symptomer på coronavirus. I tilfælde af at du har symptomer, vil det være muligt at få behandling via møderum på nettet eller via vores internetbehandlingsplatform SpilleFri. 

23-03-2020

Fortsat behandling under coronakrisen

Forskningsklinikken for Ludomani fortsætter med at holde åbent under coronakrisen. Behandlingen er den kommende tid justeret, så den foregår uden fysisk fremmøde.

Forskningsklinikken for Ludomani har både internetbehandlingsplatformen "SpilleFri" og sikre videomøderum på nettet. Disse digitale hjælpemidler sikrer, at behandlingen i den kommende tid fortsat lever op til universitetshospitalets standarder. Har du problemer med spil, eller er du pårørende, der har brug for rådgivning, kan du derfor stadigvæk tage kontakt på tlf. 7846 1698 for bookning af en samtale eller pårørenderådgivning.

09-03-2020

Besøg af skatteordfører og folketingsmedlem Kathrine Olldag

Forskningsklinikken for Ludomani havde i dag besøg af Kathrine Olldag, folkestingsmedlem og skatteordfører for De Radikale, der ønskede viden om ludomani inden de forestående politiske forhandlinger om området. Forskningsassistent Catharina Blocher gav et spændende oplæg om gambling i gaming, og efterfølgende blev mange hjørner af området drøftet, herunder internetbehandling, ludomanis sammenkobling med andre psykiatriske diagnoser og ludomaniforskningens kår i Danmark.

24-01-2020

Arrangement på Christiansborg om gambling og ludomani

Torsdag d. 23. januar var klinikleder Thomas Marcussen og forskningsansvarlig læge Arne Møller (se billede) inviteret til et arrangement på Christiansborg om gambling og ludomani. Invitationen kom fra europaparlamentarikerne Søren Gade (V), Morten Helveg (R) og Christel Schaldemose (K), der har samarbejdet om at bringe det store antal gamblingreklamer på den politiske dagsorden. Arne Møller skulle holde et 10-minutters oplæg om gamblingreklamers påvirkning på ludomaner og Thomas Marcussen skulle deltage i et ekspertpanel med de tre europaparlamentarikere, Niels Folmann (direktør hos Danske Spil), Michael Bay Jørsel (direktør hos Center for Ludomani) og Morten Rønde (direktør hos Dansk Online Gambling Association). Især gamblingreklamer fyldte meget i debatten, men også behandlingscentrenes vilkår, gamblingelementer i computerspil og forskning blev berørt. Hos Forskningsklinikken for Ludomani er vi meget tilfredse med, at der er politisk fokus på området.

21-11-2019

Børn og spil

TV2-Østjylland har i efteråret haft fokus på børn, der alt for nemt kan spille i kiosker. Indslagene har været medvirkende til, at Danske Spil nu laver et digitalt spille-ID, som man fra 2020 skal bippe sig ind med, når man skal spille. Dette vil gøre det langt sværere for børn at spille systematisk. Klinikleder Thomas Marcussen har flere gange deltaget som ekspert i indslagene. Han fik også mulighed for at kommentere på det vigtige initiativ fra Danske Spil. Du kan se indslaget her: TV2: Danske Spil indfører krav om ID

31-10-2019

Temaaften for automatspillere

Torsdag den 31. oktober afviklede Forskningsklinikken for Ludomani temarrangement om automatspil målrettet automatspillere med ludomani.

Klinikleder Thomas Marcussen og psykolog Kirstine Krogh Sørensen stod for de faglige oplæg. Vi fik god hjælp undervejs fra Steen fra Elite Gaming og Tina Hougaard, der læser æstetik og kultur. Steen fortalte om spilleautomaters konstruktion og viste os, hvordan en automat ser ud indeni. Tina bidrog med hendes indsigt i design af brugerflader på automaterne. Vi håber, at arrangementet har hjulpet  deltagerne til en større forståelse af mekanismerne og risikofaktorerne forbundet med automatspil.

13-09-2019

Nyhedsundsendelse vedr. ludomani

TV2-Østjylland har i denne uge haft fokus på ludomani, hvilket har affødt flere artikler og nyhedsindslag. Fokus har bl.a. været på den store mængde spillereklamer, vi udsættes for i medierne.

I dagens nyhedsudsendelse er fokus på, at unge under 18 har alt for let ved at spille oddset i kiosker. TV2-Østjylland har sendt en muldvarp på 15 år i byen for at købe oddset-kuponer, og det er desværre lykkedes i 8 ud af 10 forsøg. Se nyhedsindslaget, hvor klinikleder Thomas Marcussen får lejlighed til at kommentere på denne uheldige tendens: https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/13-09-2019/1930/ulovligt-born-har-frit-spil-i-kiosker?autoplay=1#player

04-09-2019

Besøg i Horsens Fængsel

Behandlingsleder Stine Moldt og sekretær Vibeke Weise tog onsdag d. 4. september på tur til Fængslet i Horsens til Regionsrådets overrækkelse af Initiativprisen. Forskningsklinikken for Ludomani var her blandt 5 nominerede med vores snart færdigudviklede internetbehandlingsplatform Ludomanibehandling i Eget Hjem. Prisen gik til Regionshospitalet i Viborg til et projekt vedrørende KOL-behandling. Forskningsklinikken for Ludomani fik dog også ros med på vejen bl.a. for at skabe bedre  kvalitet og værdi for borgere i randområder og borgere, der har svært ved at gå i ludomanibehandling i dagtimerne på grund af arbejde eller uddannelse.

12-08-2019

Temadag for pårørende

Forskningsklinikken afholder temadag for pårørende til personer med ludomani. Arrangementet finder sted torsdag den 26. september fra kl. 15 til 18 i vores lokaler på Nørrebrogade i Aarhus.

Tilmelding foregår ved kontakt til klinikken sekretariat på tlf.: 7846 1698.

Der vil bl.a. være fokus på viden om ludomani og konstruktive kommunikations- og hjælpestrategier. Der vil også være mulighed for at tilpasse oplæggene til de problemer, som deltagerne sidder med og til erfaringsudveksling mellem deltagerne.

For yderligere information kontakt klinikken på 7846 1698

27-06-2019

Temadag for vores automatspillere

Torsdag d. 31. okt. kl. 16:00-18:30

"Maskinen står godt"
"Det er næsten for dumt ikke at spille"
"Den er tæt på at give gevinst"
"Jeg er god til at spille"

Kender du denne slags tanker?

Kom til oplæg for automatspillere omkring spilleafhængighed, spillemaskinernes udbetaling, deres design til at skabe illusioner, automatspillerens typiske tankefejl og meget andet. Vi gir kaffen og kagen til.

Tilmelding ved din behandler eller ved at ringe på 7846 1698

13-06-2019

Forskningsklinikken for Ludomani besøgte Danske Spil

Forskningsklinikken for Ludomani besøgte d. 4. juni Danske Spil, sammen med produktionsselskabet GotFat Productions.

Formålet var at filme video til vores internetbehandlingsplatform, som snart er færdigudviklet. Ideen var at lave videoer til et centralt modul i behandlingsprogrammet, hvor der arbejdes med den ludomane tankegang. Her konfronterede vi Danske Spils ansvarlighedschef Elisabeth Crone Linding med typiske ludomane udsagn, som hun gav gode perspektiver på.

Her er nogle eksempler på hendes perspektiver:
"Du kan umuligt være en god automatspiller, da det er et 100% tilfældighedsspil."
"Dine gevinstmuligheder stiger ikke jo flere penge du putter i en automat, da de enkelte udfald er indbyrdes uafhængige og 100% tilfældige."
"Oddset er et kombinationsspil, hvor både viden og tilfældigheder påvirker dine gevinstmuligheder. Men du skal huske, at du spiller mod huset. Huset har en enormt høj grad af ekspertise med højtuddannet personale, der er fuldtidseksperter indenfor hvert deres område i sport, og avancerede teknologiske hjælpemidler, der konstant tilpasser oddsene efter den tilgængelige information."

Vi er glade for, at Danske Spil på spilleindustriens vegne ville bidrage med udsagn, der kan gøre det lettere for ludomaner at forstå, at pengespil bør ses som underholdning, og at chancerne for gevinst på den lange bane er minimal, når man har en meget høj spilaktivitet.

På billedet ses Elisabeth Crone Linding fra Danske Spil sammen med Thor Bank fra GotFat Productions.

10-05-2019

Billeder til hjemmeside

Forskningsklinikken for Ludomani har haft besøg af Ditte Egelund Fotografi for at få taget billeder til en ny hjemmeside.

Det blev en hektisk og sjov formiddag, hvor mange måtte smide deres forfængelighed og agere statister i forskellige situationer.

Vi siger tak til alle som gav en hånd med, og ser frem til en opdatering af hjemmesiden, som kommer til at finde sted i løbet af den kommende måned.

30-04-2019

Spillemyndighedens Netværksmøde for Ludomani

Torsdag d. 11. april lagde Forskningsklinikken hus til Spillemyndighedens Netværksmøde for Ludomani.

Her var repræsentanter for Spillemyndigheden, Sundheds- og Ældreministeriet, Spilleindustrien og de fleste behandlingscentre.

Her var faglige oplæg fra klinikleder Thomas Marcussen og forskningsansvarlig Arne Møller. Vi glædede os over at kunne fremvise klinikken og noget af vores udviklingsarbejde for folk fra forskellige dele af spillebranchen.

08-04-2019

Nyt samarbejde

Forskningsklinikken for Ludomani glæder sig over at have startet et samarbejde med Den Sociale Retshjælps Fond i 2019 og 2020.

Samarbejdet er finansieret af midler fra Ludomanipuljen hos Sundheds- og Ældreministeriet, og medvirker til, at de mest sårbare personer med Ludomani kan få gratis hjælp til dybdegående gældsrådgivning.

Dybdegående gældsrådgivning kan for nogle være afgørende for at få et vellykket behandlingsforløb, da det mindsker stress og frigør ressourcer til, at man bedre kan arbejde med sig selv i behandlingen og har mere overskud til at ændre indgroede vaner.

29-03-2019

Praktiserende læger til dialogmøde

Forskningsklinikken for Ludomani havde d. 28. marts besøg af en gruppe praktiserende læger til dialogmøde.

Her var både oplæg om kvalitetsarbejde i det første møde med patienterne v. klinikleder Thomas Marcussen, om selve behandlingen af ludomani med fokus på motivationsarbejde ved psykolog Kirstine Krogh Sørensen og om neurobiologi og et nystartet medicinstudie ved forsker Per Mikkelsen fra Center for Integrativ Neurovidenskab.

Det var spændende udveksling af viden og ideer med en faggruppe vi til dagligt har et rigtigt godt og vigtigt samarbejde med. Vi ser derfor meget frem til lignende arrangementer senere på året.

18-03-2019

Flytter til nye lokaler

Forskningsklinikken for Ludomani har d. 14. og 15. marts flyttet kliniklokaler.

Vi er flyttet 100 meter ned af Nørrebrogade til bygning 12, så vi befinder os fortsat i de bygninger, der har huset det gamle Kommunehospital i Aarhus.

Vi er meget glade for denne flytning, da vi nu har endnu bedre rammer til at udføre vores arbejde, hvilket vores patienter også kommer til at nyde godt af. Vi ser frem til at minimere flytterodet og komme helt på plads den kommende uge.

04-03-2019

Igangsættelse af medicinsk behandlingsforsøg

Vi har igangsat et behandlingsstudie på ludomani med titlen "Logistics of supportive drug therapy trials in pathological gambling".

Formålet med forsøget er at undersøge dopamin og serotonins mekanismer inden for ludomani. I den forbindelse undersøges medicins effekt i sammenhæng med almindelig psykoterapeutisk behandling.

Derfor søges 32 mandlige deltagere med ludomani mellem 18 og 45 år.

Forsøget er et samarbejde mellem Center for Integrativ Neurovidenskab, PET-centeret, Center for Ludomani og Forskningsklinikken for Ludomani.

Spørgsmål og ønsker om deltagelse kan rettes til forskningslæge og forsøgsansvarlig Arne Møller på telefon: 4029 3045

15-01-2019

Ny praktikant på Forskningsklinikken for Ludomani

Forskningsklinikken for Ludomani byder i dag velkommen til Martin Højriis Rosgaard, som skal afvikle sin praktik som psykologistuderende de kommende måneder.

Martin vil deltage i de fleste aktiviteter i klinikken og vil også varetage enkelte korte forløb med støtte fra hans praktikvejleder.

Kontakt os på telefon: 7846 1698 for yderligere information.

20-12-2018

Rapport for behandlingsresultater 2018

IT-specialist Mads Siim får hjælp af statistiker Jens Søndergaard Jensen fra Funktionelle lidelser til at færdiggøre opgørelse af behandlingseffekter 2018. En kort rapport kan ses under punktet "For fagpersoner" til venstre i menuen (eller klik her). 

Kontakt os på telefon: 7846 1698 for yderligere information.

27-11-2018

Forskningsklinikken for Ludomani er i gang med test af ny platform til internetbehandling

På billedet ses klinikleder Thomas Marcussen, behandlingsleder Stine Moldt Jensen og IT-specialist Mads Siim, der er i gang med at gennemgå nye moduler på platformen.

Når platformen er færdig vil den gøre det muligt for patienter der bor langt væk fra en behandlingsinstitution at modtage kvalificeret behandling over nettet.

Læs mere her: Internetbehandling

Kontakt os på telefon: 7846 1698 for yderligere information.

19-09-2018

Forskningsklinikken for Ludomani får behandlingsleder

Fredag d. 14. september tiltrådte Stine Moldt (cand.psych. aut. & specialist i psykoterapi) stillingen som behandlingsleder.

"Jeg er stolt af, at Forskningsklinikken for Ludomani har kunne hente Danmarks mest erfarne og højest uddannede kliniske psykolog indenfor ludomaniområdet til at varetage stillingen som behandlingsleder. Og så kommer hun endda fra egne rækker.

Det er en vigtig styrkelse af klinikken for fortsat at kunne sikre kvaliteten og udviklingen af vores behandling. Ludomani er et afgrænset fagområde. Men der er meget forandring på området og stort fokus fra politikere og medier. Dette medfører mange ledelsesmæssige opgaver, og derfor er en styrkelse nødvendig," udtaler klinikleder Thomas Marcussen.

Kontakt os på telefon: 7846 1698 for yderligere information.

19-09-2018

Forskningsklinikken for Ludomani løb igen med en sejr

Lørdag den 15. september stillede Forskningsklinikken for Ludomani et stærkt hold til KMD Triatlon-stafet. Holdet leverede en flot førsteplads som forventet, og vi takker Jens Søndergaard Jensen og Andreas Schrøder fra Funktionelle Lidelser for stærke præstationer.

12-09-2018

Kursus i klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik

Forskningsklinikken for Ludomani har i uge 36 afviklet et stort kursus i klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik, som er specialistgodkendt af Dansk Psykologforenings fagnævn. Klinikken har i den forbindelse huset 17 dygtige psykologer fra hele landet.

Det har været et friskt pust i klinikken, og vi takker alle deltagere for stort engagement og gode evalueringer. Det bliver ikke sidste gang Forskningsklinikken for Ludomani holder kursus på dette niveau.

Kontakt os på telefon: 7846 1698 for yderligere information.

30-07-2018

Forskningsklinikken for Ludomani søger psykolog på fuld tid

Forskningsklinikken for Ludomani, Aarhus Universitetshospital, søger klinisk psykolog på fuld tid (37 timer om ugen) til specialiseret ambulant behandling af ludomani med tiltrædelse 1. oktober 2018.

Læs mere og ansøg her.

Kontakt os på telefon: 7846 1698 for yderligere information.

21-06-2018

Specialist i psykoterapi og autorisation

Forskningsklinikken for Ludomani ønsker Stine Moldt Jensen tillykke med godkendelsen af hendes specialistuddannelse i psykoterapi. Vi er meget stolte af at have en den bedst uddannede psykolog inden for ludomaniområdet i Danmark.

Vi ønsker også Kathrine Kallehave Gudsø tillykke med hendes autorisation. Kathrine er den anden psykolog der bliver autoriseret på baggrund af arbejdsopgaver og supervision i klinikken.

06-06-2018

Forskningsklinikken for Ludomani tilbyder nu internetbehandling mod ludomani

Forskningsklinikken for Ludomani har i 2018 fået midler af Sundheds- og Ældreministeriet til at udvikle et internetbaseret behandlingsprogram mod ludomani.

Derfor vil det nu være muligt for patienter, der bor langt væk fra behandlingsinstitutioner, og patienter med særlige behov, at modtage behandling over internettet på pilotbasis.

Klik på bjælken Internetbehandling til venstre på siden for yderligere information.

04-06-2018

Sejr til Forskningsklinikken for Ludomani i Bike and Run

Forskningsklinikken for Ludomani deltog søndag d. 3. juni i Firmasport Bike and Run Stafetten med et stærkt hold. Det blev både til en suveræn sejr og en rigtig hyggelig formiddag, hvor der var god tid til at snakke med holdkammeraterne i det fine vejr.

22-05-2018

Virksomhedsbesøg hos Elite Gaming

Onsdag 16. maj var alle medarbejdere fra Forskningsklinikken for Ludomani, Aarhus Universitetshospital, på virksomhedsbesøg hos Elite Gaming i Tilst udenfor Aarhus.

Elite Gaming er ejet af Danske Spil og er Danmarks største opstiller af spilleautomater med over 500 samarbejdspartnere i hele landet. Det var meget interessant at høre om automatspillebranchen fra spilleindustriens vinkel.

Det vigtigste var dog, at vi fik lært, hvordan en spilleautomat er opbygget. Vi fik også en introduktion til, hvordan selve spillene fungerer på de mest populære automater. Dette er vigtig viden, som vi har gavn af i selve behandlingen af patienter, der specifikt har problemer med automatspil. Endeligt fik vi bekræftet, at automatspil er 100 procent tilfældighedsspil.

Forskningsklinikken for Ludomani sender hermed en tak til Elite Gaming for at tage godt imod os.

05-04-2018

Kursus i klinisk undersøgelsesmetodik, emneområde 12.4.4.2.1, 30 timer

Er du i gang med din specialistuddannelse? Eller ønsker du blot at udvikle dine kompetencer indenfor klinisk psykologisk undersøgelse?

Vi har samlet de 30 timer, der kræves i klinisk undersøgelsesmetodik i en spændende kursusrække, der er under godkendelse til specialistuddannelsen (psykoterapi, voksne) ved Dansk Psykologforening.

Bemærk venligst: Få ledige pladser (tilmeldingen sker efter først til mølle-princippet)

Samlet pris: 8.500 kr. inkl. forplejning alle dage!

Læs mere her.

Eller kontakt os på telefon: 7846 1698 for yderligere information.

08-02-2018

Forskningsklinikken for Ludomani søger 2 psykologer på fuld tid

Forskningsklinikken for Ludomani, Aarhus Universitetshospital, vokser sig større.

Derfor oprettes to tidsbegrænsede stillinger som psykolog på fuld tid (37 timer om ugen) til behandling af ludomani med tiltrædelse 1. april 2018 til 31. december 2018.

Læs mere og ansøg her.

Kontakt os på telefon: 7846 1698 for yderligere information.

03-01-2018

Pårørendegruppe 14. marts 2018 kl. 13.00-16.00

Vi har ledige pladser til pårørendegruppe, som afholdes onsdag 14. marts 2018 fra kl. 13.00-16.00.

Læs mere her.

Kontakt os på telefon: 7846 1698 for tilmelding eller yderligere information.

10-11-2017

Ny politisk aftale om at behandle og forebygge ludomani

Samtlige partier i Folketinget har indgået en aftale om at styrke bekæmpelsen af spilafhængighed i Danmark.

Ludomani har store konsekvenser for den person, der ikke kan kontrollere sit spil, men også for alle omkring vedkommende, i familien og på arbejdspladsen.

Læs mere her.

26-09-2017

Pårørendegruppe 14. december 2017 kl. 13.00-16.00

Vi har ledige pladser til pårørendegruppe, som afholdes torsdag 14. december 2017 fra kl. 13.00-16.00.

Læs mere her.

Kontakt os på telefon: 7846 1698 for tilmelding eller yderligere information.

15-08-2017

Pårørendegruppe 14. september 2017 kl. 13.00-16.00

Vi har ledige pladser til pårørendegruppe, som afholdes torsdag 14. september 2017 fra kl. 13.00-16.00.

Læs mere her.

Kontakt os på telefon: 7846 1698 for tilmelding eller yderligere information.

27-06-2017

Forskningsklinikken for Ludomani tilbyder supervision og rådgivning

Forskningsklinikken for Ludomani tilbyder supervision og rådgivning til sundhedsfagligt personale og socialfaglige medarbejdere (herunder psykologer, socialpædagoger, mentorer o.l.), som i deres arbejde møder mennesker med problemspil eller spilleafhængighed. På Forskningsklinikken for Ludomani har vi erfaring med at samarbejde med personale i socialpsykiatrien, på opholdssteder, døgninstitutioner, uddannelsesinstitutioner, i fængsler, sportsverdenen samt finansielle rådgivere. Kontakt gerne klinikken med henblik på at høre nærmere.

04-04-2017

Forskningsklinikken for Ludomani er flyttet i nye lokaler

Forskningsklinikken for Ludomani er flyttet i nye lokaler. Det vil sige, at al behandling og administration fremover vil foregå på adressen:

Forskningsklinikken for Ludomani
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, Bygning 4
8000 Aarhus C

Alle telefonnumre er uændrede. Der er mulighed for betalingsparkering på Aarhus Universitetshospitals område. Se kort over bygning og parkering her.

23-02-2017

Ny pårørendegruppe

Pårørendegruppe 6. marts 2017 kl. 14.00-17.00 har vi ikke flere ledige pladser.

Vi har pårørendegruppe d. 30. marts 2017 kl. 14.00-17.00 med ledige pladser.

Læs mere her.

Kontakt os på telefon: 7846 1698 for tilmelding eller yderligere information.

08-02-2017

Ingen ventetid til psykologsamtale!

Vi har i øjeblikket ingen ventetid til forsamtaler i klinikken. Ring på 7846 1698 for at få en tid.

16-01-2017

Pårørendegruppe 6. marts 2017 kl. 14.00-17.00

Vi har stadig få ledige pladser til pårørendegruppe, som afholdes mandag 6. marts 2017 fra kl. 14.00-17.00.

Læs mere her.

Kontakt os på telefon: 7846 1698 for tilmelding eller yderligere information.

29-11-2016

Ingen ventetid til psykologsamtale!

Vi har i øjeblikket ingen ventetid til forsamtaler i klinikken. Ring på 7846 1698 for at få en tid.

16-11-2016

Facebook

Forskningsklinikken for Ludomani er kommet på Facebook.

Se vores side her.

19-10-2016

Test dig selv

Nu kan du teste dig selv for ludomani.

Tag testen her.

Hvis du har brug for behandling, afklaring af dine problemer eller svar på spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på telefon: 7846 1698 eller skrive til os på mail fkl@rm.dk.

23-09-2016

Færre spiller om penge, men flere er i risiko for ludomani.

SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) offentliggjorde den 31. august 2016 en rapport om pengespil og spilleproblemer i Danmark. Jakob Linnet fra Forskningsklinikken for Ludomani har deltaget i arbejdsgruppen for rapporten.

Rapporten, som er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse fra 2005, viser, at antallet af personer som spiller om penge, er faldet de seneste 10 år, mens antallet af personer med ludomani og problemspil er steget. Omkring 10.000 personer lider i dag af ludomani, sammenlignet med omkring 6.000 i 2005.

Læs mere: http://www.sfi.dk/publikationer/pengespil-og-spilleproblemer-i-danmark-2005-2016-12157

29-08-2016

Bliv ringet op

Nu kan du blive ringet op, hvis du har spørgsmål eller lignende.

Udfyld vores "Bliv ringet op" modul på forsiden med Navn, telefonnummer og evt. besked.

Så vil du blive ringet op hurtigst muligt.

10-08-2016

Ingen ventetid til psykologsamtale!

Vi har i øjeblikket ingen ventetid til forsamtaler i klinikken. Ring på 7846 1698 for at få en tid.

11-07-2016

Behandling af ludomani i fængslerne.

Forskningsklinikken for Ludomani har indgået et samarbejde med kriminalforsorgen, der har til formål at opspore og behandle ludomani i danske fængsler, pensioner og arresthuse.

Udenlandske undersøgelser viser, at personer med ludomani er overrepræsenteret i fængslerne, men til dato, er der ikke foretaget lignende undersøgelser i Danmark. Forskningsklinikken for Ludomani har derfor indledt et samarbejde med Kriminalforsorgen om screening og behandling af ludomani i danske fængsler. Behandlingen sigter mod at hjælpe personer med ludomani i fængslerne, som ofte ikke har den samme adgang til behandling, som andre. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Katrine Kallehave Gudsø.

28-06-2016

Forskningsklinikken for ludomani udarbejder rapport om effekten af ludomanibehandling

Kognitiv adfærdsterapi har den stærkeste evidens for effekt.

Forskning i behandling af ludomani er et relativt nyt området, og der mangler generelt viden om hvilke behandlingsmetoder, der har den bedste effekt. Derfor har Sundheds- og Ældreministeriet bedt Forskningsklinikken for Ludomani om at udarbejde en rapport om behandlingseffekten af ludomani.

Rapporten fokuserer på effekten af psykologisk (psykoterapeutisk) behandling af ludomani og problemspil, og undersøger studier af 10 forskellige behandlingsformer. Den overordnede anbefaling i rapporten peger på, at såkaldt kognitiv adfærdsterapi er den metode, der både er bedst undersøgt, og som har stærkest evidens for effekt.

Rapporten er offentligt tilgængelig på Sundheds- og Ældreministeriet’s hjemmeside:

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forskning/2016/Juni/Forskningsprojekt-belyser-effekten-af-ludomanibehandling.aspx

Endvidere kan rapporten læses i interaktivt format på:

https://www.magicapp.org/app#/guideline/657