Internetbehandling

Internetbehandling med behandlerstøtte

Forskningsklinikken for Ludomani har udviklet den avancerede behandlingsplatform SpilleFri ved hjælp af midler fra Ludomanipuljen hos Sundheds- og Ældreministeriet.

Om SpilleFri

SpilleFri er et internetbehandlingsprogram, som består af otte behandlingsmoduler med hvert deres tema. De otte temaer repræsenterer de mest centrale elementer, der er kendetegnende for en god og veldokumenteret ludomanibehandling. I hvert modul bliver den vigtigste viden om det aktuelle tema formidlet via tekst og video. Herudover er der målrettede opgaver og øvelser, som du selv skal lave undervejs.

Behandlerstøtte

Internetbehandlingen lægger op til, at du selv tager et stort ansvar for din egen behandling. Dette kan være både krævende og hårdt, hvis der er spilletrang eller problemer i livet, som er relateret til ludomanien. Men for at du ikke er overladt helt til dig selv, vil du blive fulgt af en kontaktpsykolog fra klinikken undervejs i forløbet. Kommunikationen vil her foregå via en simpel chatfunktion i SpilleFri, via en sikker videoforbindelse eller via telefon. De præcise rammer omkring behandlerstøtten aftales med din kontaktpsykolog, når du starter behandlingen.

Hvorfor internetbehandling?

Internetbehandling giver god mening, da der ikke er behandlingssteder i hele Danmark. Dette medfører, at mange har lang vej til en behandlingsinstitution. Derfor kan det for nogen være vanskeligt at passe behandlingen, og vi kan se i vores data, at frafaldet i behandlingen vokser, når afstanden til klinikken bliver stor. Desuden er der mange med spilleproblemer, der har et job eller en uddannelse, der gør det vanskeligt at møde fysisk op hver uge. SpilleFri gør det muligt for dig at passe dine forpligtigelser i hverdagen, hvilket er en rigtig god ting, når man igen skal opbygge en normal hverdag uden spil.

Virker internetbehandling?

Effekten af SpilleFri er endnu ikke undersøgt, og internetbehandling overfor ludomani er et helt nyt fænomen. Vi ved dog, at internetbehandling har rigtig god effekt på en række andre lidelser, og vi kan se i vores data, at de fleste, der går i behandling i SpilleFri, klarer sig godt. Vi har desuden gjort mange tiltag for at understøtte effekten af programmet. Bl.a. har vi samarbejdet med Center for Telemedicin i Region Midt og Funktionelle Lidelser. Funktionelle Lidelser er en hospitalsklinik, der er førende med internetbehandling i Europa, og som har lavet flere internetbehandlingsprogrammer med god effekt.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om internetbehandlingen, så kontakt klinikken på 7846 1698.

Kontakt os på 7846 1698

  • Ring til os og hør nærmere
  • Gratis behandling af erfarne psykologer
  • Kort ventetid