Patient

Hvordan kommer jeg i behandling?

Du er velkommen til at henvende dig til os, hvis du overvejer, om du har problemer med spil. Så får du tid til en forsamtale hos en psykolog. Her får vi et overblik over din problemstilling og vurderer dit behandlingsbehov.    

Hvad består behandlingen af?

Behandlingen er gratis og består af op til 12 individuelle samtaler hos en psykolog på klinikken. Vi anvender anerkendte videnskabelige metoder, vi ved, virker overfor ludomani. Hvis du har sociale eller psykiske udfordringer, der har betydning for din spilletrang, kan dette også indgå i dit samtaleforløb med psykologen.

Behandlingen varetages altid af psykologer der er specialiserede i diagnosticering og behandling af ludomani. Samtidig har alle psykologer på klinikken bred erfaring med behandling af de mest almindelige psykiske lidelser og følelsesmæssige problemstillinger, der kan påvirke spilletrangen.    

Opfølgning efter behandling

Forskningsklinikken for Ludomani tilbyder opfølgning til alle, der har gennemført behandling på klinikken. Tilbuddet om opfølgning består af 4 samtaler hver 3. måned i et år efter behandlingsafslutningen.

Formålet med opfølgningen er at forebygge tilbagefald, og sikre at de strategier der er lært i behandlingen implementeres ordentligt.    

Kontakt os på 7846 1698

  • Ring til os og hør nærmere
  • Gratis behandling af erfarne psykologer
  • Kort ventetid