Patient

Hvordan kommer jeg i behandling?

Hvis du har problemer med pengespil, skal du rette henvendelse til klinikkens sekretariet på telefon 7846 1698. Her vil du blive booket til en forsamtale hos en psykolog i klinikken eller via en sikker videoforbindelse på internettet. Formålet med forsamtalen er at skabe et overblik over din problemstilling og vurdere dit behandlingsbehov.

Hvad består behandlingen af?

Behandlingen er individuel og kan enten bestå af samtaler med psykolog i klinikken eller internetbehandling på vores internetbehandlingsplatform SpilleFri.

Behandling i klinikken

Behandlingen er gratis og består af op til 12 individuelle samtaler med en erfaren psykolog i klinikken eller internetbehandling. Vi anvender udelukkende metoder, vi ved har en dokumenteret effekt overfor ludomani. Hvis du har sociale eller psykiske udfordringer, der har betydning for din spilletrang, kan dette også indgå i dit samtaleforløb med psykologen.

Opfølgning efter behandlingen

Forskningsklinikken for Ludomani tilbyder opfølgning til alle, der har gennemført et behandlingsforløb. Tilbuddet om opfølgning består af 4 samtaler hver 3. måned i et år efter behandlingsafslutningen. Formålet med opfølgningen er at forebygge tilbagefald og sikre, at de strategier, der er lært i behandlingen, bliver fastholdt.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om den ambulante behandling i klinikken, så kontakt os på 7846 1698.

Kontakt os på 7846 1698

  • Ring til os og hør nærmere
  • Gratis behandling af erfarne psykologer
  • Kort ventetid