Systematisk litteraturgennemgang om eksisterende behandlingsmetoders virkning over for ludomani

Forskningsklinikken har fået midler fra Sundhedsministeriet til at udarbejde et systematisk review, som danner grundlag for en rapport med evidensbaserede anbefalinger til behandling af personer, der lider af ludomani. Projektet udføres i samarbejde med Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, og omfatter en systematisk undersøgelse af, hvilke psykologiske metoder der findes til behandling af ludomani, samt i hvilken grad disse er virksomme.

Undersøgelsen udføres af forskningsmedarbejder, cand.psych. Jakob Winther Eriksen i samarbejde med forsker, cand.psych., ph.d. Anne Fiskaali, seniorforsker, cand.scient.med., ph.d. Marie Weinreich Petersen (Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital) samt klinikleder, cand.psych.aut. Thomas Marcussen.

Kontaktperson:
Jakob Winther Eriksen
Psykolog og forskningsmedarbejder
Forskningsklinikken for Ludomani
E-mail jakob.eriksen@rm.dk
Tlf. +45 6131 9010    

En rapport om projektet er afleveret til Sundhedsministeriet.
Rapporten vil blive offentliggjort 31.08.2022.