Undersøgelse af interventioner og personrettet feedback, et systematisk litteraturreview

Her gennemgås forskning i effekten af interventioner fra spilleudbydere målrettet kunder med problematisk spilleadfærd. Projektet udfærdiges af Anne Fiskaali, cand.psych., ph.d. (hovedforfatter), Anna Stenbro, cand.psych., forskningsmedarbejder (medforfatter), Thomas Marcussen, klinikleder, cand.psych.aut. (medforfatter) og Mette Trøllund Rask, cand.scient.san., ph.d. (metodevejleder/senior). Projektet starter i januar 2021.

Forskningsartiklen "Preventive Interventions and Harm Reduction in Online and Electronic Gambling: A Systematic Review" er publiceret 24.08.2022.